GPS:42.125723, 24.731189
| | | | |
 
:            . . 1
                     
                     
                      4004

Email:              nadzor411@gmail.com
                       nadzorbg@yahoo.com

Skype                 
nadzorbg

:
       
032 678 036
         0887 449 589