ЕТ “АСТА – ДОНКА ДОБРЕВА”
Начало | Услуги | Регистрация на СПО | Полезна информация | Контакти |
•  УСЛУГИ
Освен технически надзор на съоръжения с повишена опасност /СПО/ фирмата предоставя и следните услуги:

•  Извършване на  обучение по програми одобрени от ГД ИДТН за оператори на СПО - автокранове, автовишки, мостови и козлови кранове.

•  Изработване на Системи по управление на качеството съгласно   БДС  EN ISО/IEC 17020 съобразени с изискванията на ГД „ИДТН”. Услугата включва и изработката на процедури, инструкции, формуляри и т.н.

•  Провеждане на  одити  съгласно
БДС  EN ISО/IEC 17020; БДС EN ISО 19011; организация и документиране

•  Изработване документи за регистрация по чл.36 от ЗТИП /поддръжка и ремонт на СПО/

•  Проектиране по части технологична на предприятия на машиностроенето, уредостроенето и леката промишленост; конструиране на нестандартно оборудване - документацията се изработва на AutoCAD

•  Фирмата ни притежава сертификат "Коректна  фирма"